Jarek Memories

Temat: Informacje ogólne
Już nie jesteśmy skazani na kilka prostych wzorów. Mamy też do wyboru o wiele więcej kolorów.

Kształt. Oprócz dobrze znanych, tradycyjnych, są też kostki imitujące stary bruk lub kostki w kształcie klinów, z których łatwo układa się okręgi, wachlarze, łuki i rybie łuski. Są kostki o nieregularnych kształtach, dobrze wpisujące się w ogród, i kostki geometryczne, pasujące do nowoczesnej architektury.
Jest też cała grupa kostek nazywanych ekologicznymi, o dużych wypustach dystansowych. Nawierzchnie z nich są przepuszczalne, pozwalają na przesiąkanie wód opadowych do podłoża. Woda pozostaje w ogrodzie, co sprzyja zachowaniu równowagi w środowisku i utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych.

Krawędzie. Kostki mogą być bez fazy lub z fazą, czyli ukośnie ściętą krawędzią, która ochrania je przed uszkodzeniami. Krawędzie kostek mogą być też ostre, zaokrąglone lub nieregularnie obijane (imitujące naturalny kamień lub stary bruk).

Powierzchnia. Kostki tradycyjne są gładkie, jednak coraz więcej pojawia się kostek imitujących kamień naturalny. Mają one szorstką powierzchnię pokrytą naturalnym kruszywem (kwarcem, granitem, bazaltem). Kruszywo to umieszczone w górnej części kostki wydobywane jest na powierzchnię w procesie płukania lub śrutowania.

Kolor. Przy użyciu odpowiednich barwników można otrzymać wiele kolorów. Są kostki: szare, grafitowe, czerwone, brązowe, żółte, białe, zielone, niebieskie, a także nowa propozycja – melanż w kolorach jesieni. Zależnie od tego, czy w skład betonu, z którego wyprodukowane są kostki, wchodzi biały czy szary cement, uzyskuje się barwy wyraziste (biały cement) lub zgaszone (szary cement).

Wielkość. Najczęściej produkowane są kostki grubości 6 i 8 cm.
Bywają też kostki 4-, 5-, 7- i 10-centymetrowe. Wielkość kostek może być różna: od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. W ofertach producentów coraz częściej pojawiają się kostki różnych kształtów i wielkości, które można ze sobą dowolnie łączyć, dzięki czemu nawierzchnia wygląda bardziej naturalnie.

Nawierzchnie wokół domów jednorodzinnych układa się zazwyczaj z kostki grubości 6 cm. Mogą po nich jeździć samochody osobowe. W miejscach, po których będą jeździć samochody osobowe: na podjazdach, wjazdach i miejscach postojowych, nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżami lub krawężnikami (można kupić gotowe w kolorze dostosowanym do koloru kostki; są też krawężniki łukowe zewnętrzne i wewnętrzne).
Natomiast wykonując nawierzchnie ścieżek i placów wypoczynkowych, można zrezygnować z obrzeży, chociaż warto wtedy skrajne kostki obłożyć chudym betonem, aby zabezpieczyć nawierzchnię przed rozsuwaniem się na boki. Jeśli po nawierzchni mają jeździć samochody ciężarowe, należy ułożyć kostkę grubości 8 cm. Taką nawierzchnię trzeba koniecznie ograniczyć krawężnikiem.
Jak kupować?

Kostka wysokiej jakości powinna spełniać kilka kryteriów. Podstawowe to:

* wymiary – dopuszcza się odchylenia do 3 mm od wymiarów górnych krawędzi kostki oraz do 5 mm od grubości kostki;
* wytrzymałość na ściskanie – klasa “35” to kostki o grubości 6 cm wytrzymujące obciążenie przez samochód osobowy (nacisk 35 MPa), a klasa “50” to kostki grubości 8 cm wytrzymujące nacisk samochodów ciężarowych (50 MPa);
* mrozoodporność – minimum 150 cykli zamrażania lub rozmrażania lub 30 cykli zamrażania i rozmrażania w roztworze kwasu solnego;
* nasiąkliwość – nie powinna przekraczać 5%;
* ścieralność – powinna wynosić 4,5 mm dla klasy “35” i 3,5 mm dla klasy “50”.

Trudno jest sprawdzić, czy konkretna kostka spełnia powyższe kryteria. Możemy jednak zażyczyć sobie wydania Deklaracji Zgodności z aprobatą techniczną (zastępuje Polskie Normy, nie jest jednak obowiązkowa). Wiele firm poświadcza jakość swych wyrobów certyfikatem ISO 9002.
Sami możemy ocenić przy zakupie wygląd zewnętrzny kostki. Zwróćmy uwagę na to, czy:

* wygląd powierzchni licowej jest jednorodny w całej partii;
* nie ma rys i spękań powierzchni;
* nie ma plam i zabrudzeń, których nie da się zmyć wodą (wykwity wapienne są dopuszczalne);
* krawędzie i naroża przy górnej powierzchni kostki nie są wyszczerbione.
Źródło: forum-brukarskie.pl/viewtopic.php?t=15